Privacy statement

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers 
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden 
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van interne en externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office, ’Mail’ van MacOS, het softwarepakket ’Stager’ en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Ticket verkoop en Vriendenlidmaatschap 
Om u goed van dienst te kunnen zijn werken wij samen met partijen die gespecialiseerd zijn op het gebied van online ticket verkoop en het automatisch incasseren van vriendenlidmaatschapsgelden. Dit zijn:

Stager Online Ticketing B.V.: www.stager.nl
Mollie Payments B.V.: www.mollie.com

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Uw browserinstellingen bepalen ondermeer wat in cookies wordt opgeslagen.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via diverse websites gepersonaliseerde advertenties vertonen aan u. Voor deze cookies kunt u zich centraal afmelden via Your Online Choices zodat ze niet meer door ons of bij een website van een derde geplaatst worden.

Het verwijderen van reeds opgeslagen cookies kunt u alleen zelf doen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg hierover en over het aanpassen van uw instellingen vindt u onder de help-knop in de door u gebruikte browser.

Overzicht van cookies die door onze website kunnen worden geplaatst en hun functie:

Google Analytics
Levensduur van dit cookie: 30 minuten – 2 jaar
Helpt ons met het bijhouden van website bezoeken en bezoekersbronnen. Ook stelt het ons in staat om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Alle verzamelde data is geaggregeerd en geanonimiseerd en daardoor niet herleidbaar tot individuen. Het niet accepteren van deze cookie zorgt er voor dat wij minder goed de functionaliteit van onze website kunnen analyseren en verbeteren.

Facebook pixel
Levensduur van dit cookie: maximaal 2 jaar
Dit cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis. Facebook deelt geen informatie met derden.

Direct marketing 
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. 

Bewaarperiode persoonsgegevens 
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk vijfentwintig jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk vijfentwintig jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van veertig jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

Uw rechten 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de secretaris van het theater, Mariastraat 27a, 5738 AH te Mariahout, tel. 0499 422 508, secretaris@oltm.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 


Gepubliceerd d.d. februari 2018