Geschiedenis

geschiedenis

Klaar voor de toekomst

De historie van het Mariahoutse Openluchttheater gaat ver terug. Terug naar een grote heidevlakte anno 1930, omringd door de vier gehuchten Ginderdoor, Heieind, Rooyse Hei en ‘t Broek. Het was de tijd dat het leven in deze contreien grotendeels aangestuurd werd door de katholieke kerk. Ook het Mariahoutse Openluchttheater vindt daar zijn oorsprong.

Aan Pastoor van Eijndhoven wordt opgedragen een parochiekerk te bouwen en hij trekt een cirkel rond de vier gehuchten. Middenin die cirkel verrijst de kerk met een fraai park daaromheen. De natuurgetrouwe kopie van de Lourdesgrot in dat park blijkt enorme aantrekkingskracht te hebben op honderden pelgrims die zingend en biddend door het park trekken. Telkens weer een mooi schouwspel dat het idee doet rijpen het evangelie ook met mirakelspelen uit te dragen. Dat idee vraagt om een theater. Pastoor van Eijndhoven zet daarom de RK Jongeboerenstand aan het werk: onder hun handen groeit een prachtig openluchttheater dat in 1945 officieel wordt geopend met de uitvoering van Het Onze Vader door het beroepsgezelschap Willem Hart.

Een jaar later richt de Jongeboerenstand de ‘Vereniging Natuurtheater Mariahout’ op met als doel het exploiteren van het theater. Zij bepalen ook de keuze van de voorstellingen, dat wil zeggen, met een vetorecht voor de pastoor. Want alleen dan blijven de zedelijkheid en goede moraal gewaarborgd!

Na enkele succesjaren lijkt het doek te vallen voor het theater, maar het 25-jarig jubileum van Pastoor Van Eijndhoven in 1958 is een goede aanleiding voor een grootse voorstelling. Het Gemerts Gemengd Koor brengt met enorm succes de operette ‘Im weissen Rössl’. Dat geeft nieuwe impulsen voor een jaarlijks evenement. Met de oprichting van de Stichting Openluchttheater Mariahout in 1965 wordt de professionalisering een feit en groeit het aantal voorstellingen naar 22 in het jaar 2000. De ruim 10.000 bezoekers komen niet alleen uit Laarbeek, maar van heinde en verre. Daarmee heeft het theater zijn bestaansrecht als onderdeel van het regionale cultuuraanbod ruimschoots bewezen.

Ook een openluchttheater moet met de tijd meegaan, zowel in bestuurlijk als in praktisch opzicht. Vandaar dat de afgelopen periode hard is gewerkt aan het realiseren van vernieuwing in alle opzichten. Enkele jaren geleden is een nieuw bestuur aangetreden dat zich ten doel stelde het Openluchttheater klaar te maken voor de toekomst. Een grondig renovatieplan werd opgesteld. Mede dankzij subsidie voor het IDOP (Integraal Dorpontwikkelingsplan) staat er een eigentijds en toegankelijk theater met moderne faciliteiten. Klaar voor een lange toekomst.